x

Jafnouhou

Description

  • 1Jafnouhou6:01
  • 2Ya ma banit7:11
  • 3Ya jarat el wadi5:59
  • 4Al hawa wa essabaabou6:33
  • 5Ya elli ikatab ala jabiin6:25
  • 6Afhoumi dha kaan li5:58
  • 7Dhahit gharaami6:16
  • 8Sahrat minhou elayaali5:15