Goa Lounge Meditation

Rumpa Roy (Artiste)
Tushar Shah (Artiste)
Shivoham (Artiste)
Niladri Kumar (Artiste)
Praveen Moghal (Artiste)
P. Nagamani (Artiste)
Anand Seshadhri (Artiste)
Tushar Dutta (Artiste)
Doni (Artiste)
Rakesh (Artiste)
Sangeeta (Artiste)
Priyamvada (Artiste)
Description

 • 1The Misty Mountain Top4:03
 • 2English Note / Shankarabharanam / Thisram4:26
 • 3Adadu / Madhyamavathi / Adi4:30
 • 4Brahman5:46
 • 5Raga Mian Ki Todi13:26
 • 6Power of Medition5:38
 • 7Namaste Sate Te6:28
 • 8Sar Sara Samarai / Kunthala Varali / Adi3:38
 • 9Varnam / Abhogi / Adi5:03
 • 10Shobbillu / Jaganmohini / Rupakam5:03
 • 11Varnam / Sahana / Adi5:00
 • 12Kamalambam / Kalyani / Adi34:44
 • 13Rama Neepai / Kedaram / Adi5:30
 • 14Moksha6:20
 • 15The Buddha6:20
 • 16Soul of Medition5:48
 • 17Medition of Inner Space4:49
 • 18Beauty5:37
 • 19The Peace3:49
 • 20Vathapi / Hamsadwani / Adi9:23
 • 21Asato Ma8:07
 • 22Poornam Adah4:57
 • 23Sarvesham6:05
 • 24Aum Dhyauh Shanti6:58
 • 25Tvam Ekam5:37
 • 26Vayam Tvam6:13
 • 27Embracing the Silence7:17
 • 28Om6:12
 • 29Raga Gaud Malhar7:48
 • 30Raga Mishra Bhairavi14:59